Var kan du rösta?

Här får du veta mera om var du kan gå för att rösta. Om du inte kan rösta på valdagen kan du istället förtidsrösta från 8 maj. Om du inte kan ta dig till vallokalen kan röstmottagare komma till dig.

Rösta på valdagen

Din vallokal står på ditt röstkort. Det finns en vallokal per valdistrikt och det är bara de som är folkbokförda i valdistriktet som får rösta i vallokalen.

På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör. Där står även adress och öppettid till vallokalen.

I varje valdistrikt finns en vallokal. Det är i den vallokalen du kan rösta på valdagen och det är där du blir avprickad i röstlängden och din röst läggs i valurnan. Det är också där som rösten blir räknad på valkvällen.

Förtidsrösta

Om du inte kan rösta på valdagen 26 maj kan du förtidsrösta i en röstningslokal var du vill i Sverige. En röstningslokal kan exempelvis vara på ett köpcenter, ett bibliotek eller på centralstationen. Du måste ta med dig röstkort och ID-handling. Det finns möjlighet att trycka ut ett nytt röstkort i röstningslokalen.

Förtidsröstningen startar 8 maj och pågår till valdagen 26 maj. Här kan du förtidsrösta.

Rösta på sjukhus, äldreboenden och andra institutioner

Du som är på sjukhus, på ett äldreboende eller på vissa andra institutioner kommer att få möjlighet att förtidsrösta vid vissa tillfällen (så kallad institutionsröstning). Anhöriga till boenden kan också rösta samtidigt. Här kan du institutionsrösta.

Kan du inte ta dig till vallokalen? Rösta via ambulerande röstmottagare

Kan du inte – på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder – själv ta dig till ett röstmottagningsställe? Har du ingen som kan vara bud åt dig? Om du begär det kan kommunen ordna så att du kan rösta hemifrån genom ambulerande röstmottagare: två personer kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst hanteras därefter på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Så beställer du röstmottagare: Om du behöver ambulerande röstmottagare beställer du detta via Malmö stads valkansli. Ta kontakt med Grethe Lindhe, grethe.lindhe@malmo.se eller 040-34 33 30.

Ambulerande röstmottagare kommer att besöka alla avdelningar förutom psykiatri- och barnavdelningarna på SUS för att ta emot röster. Information kommer på respektive avdelning under april. De ambulerande röstmottagarnakommer att ha med sig allt som behövs för att du ska kunna rösta och röstkort kommer att kunna tryckas ut på plats.