$left
$middle

Finskt förvaltningsområde

Att Malmö är en del av det finska förvaltningsområdet innebär att sverigefinska Malmöbor har utökade rättigheter.

Sverigefinska Malmöbors rättigheter

Vad gör Malmö stad?

sv