$left
$middle

Kommunala reglementen

Arbetet i kommunfullmäktige styrs av en arbetsordning medan de andra nämndernas ansvar och uppgifter styrs av reglementen. Här hittar du dessa och mer information om nämnderna.

Kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Pdf, 182.5 kB.
Mer om kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Pdf, 263.3 kB.
Reglemente för centrala pensionärsrådet Pdf, 83.1 kB.
Reglemente för råd för funktionshinderfrågor Pdf, 182 kB.
Lättläst version av reglemente för råd för funktionshinderfrågor Word, 179.7 kB.
Reglemente för råd för den nationella minoriteten romer Pdf, 76.3 kB.

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Pdf, 271 kB.

Fritidsnämnden

Reglemente för fritidsnämnden Pdf, 98.7 kB.

Funktionsstödsnämnden

Reglemente för funktionsstödsnämnden Pdf, 270.1 kB.

Förskolenämnden

Reglemente för förskolenämnden Pdf, 54 kB.

Grundskolenämnden

Reglemente för grundskolenämnden Pdf, 62.1 kB.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Pdf, 65.3 kB.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Pdf, 188 kB.

Krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Pdf, 86 kB.

Kulturnämnden

Reglemente för kulturnämnden Pdf, 83.4 kB.

Miljönämnden

Reglemente för miljönämnden Pdf, 165.5 kB.

Revisorskollegiet

Reglemente för revisorskollegiet Pdf, 107.5 kB.

Servicenämnden

Reglemente för servicenämnden Pdf, 167.1 kB.

Stadsbyggnadsnämnden

Reglemente för stadsbyggnadsnämnden Pdf, 30.1 kB.

Tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden Pdf, 250 kB.

Valnämnden

Reglemente för valnämnden Pdf, 47.9 kB.

Överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Pdf, 147.4 kB.

Kontakta oss

sv