Kommunala reglementen

Arbetet i kommunfullmäktige styrs av en arbetsordning medan de andra nämndernas ansvar och uppgifter styrs av reglementen. Här hittar du dessa och mer information om nämnderna.

Reglementena finns sorterade under respektive nämnd. Vill du veta mera om nämnderna? Här hittar du allt på ett ställe.

Kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige (pdf, 182.5 kB)
Mer om kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen (pdf, 229.9 kB)
Reglemente för centrala pensionärsrådet (pdf, 83.1 kB)
Reglemente för råd för funktionshinderfrågor (pdf, 22.9 kB)
Reglemente för råd för den nationella minoriteten romer (pdf, 1.1 MB)

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden (pdf, 645.8 kB)

Fritidsnämnden

Reglemente för fritidsnämnden (pdf, 129 kB)

Funktionsstödsnämnden

Reglemente för funktionsstödsnämnden (pdf, 1.6 MB)

Förskolenämnden

Reglemente för förskolenämnden (pdf, 219.8 kB)

Grundskolenämnden

Reglemente för grundskolenämnden (pdf, 162.9 kB)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (pdf, 219 kB)

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (pdf, 297.8 kB)

Krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden (pdf, 94.7 kB)

Kulturnämnden

Reglemente för kulturnämnden (pdf, 233.9 kB)

Miljönämnden

Reglemente för miljönämnden (pdf, 397.8 kB)

Revisorskollegiet

Reglemente för revisorskollegiet (pdf, 171.3 kB)

Servicenämnden

Reglemente för servicenämnden (pdf, 150 kB)

Stadsbyggnadsnämnden

Reglemente för stadsbyggnadsnämnden (pdf, 171.6 kB)

Tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden (pdf, 515.7 kB)

Valnämnden

Reglemente för valnämnden (pdf, 264.6 kB)

Överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden (pdf, 15.6 kB)