$left
$middle

Anhörigdialog

Vid Anhörigdialog har du som anhörig möjlighet att prata med politiker i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har beslutat att vidareutveckla medborgardialog genom att ändra format från Anhörigforum till Anhörigdialog. Anhörigdialogen genomförs varje år i samband med den nationella anhörigdagen den 6:e oktober.

Anhörigdialog riktar sig till dig som hjälper eller vårdar en anhörig eller närstående som inte klarar av vardagen på egen hand. Det kan exempelvis gälla en äldre person, en person med somatisk sjukdom eller med fysisk funktionsnedsättning.

Du som är anhörig kan komma hit, prata, ställa frågor och komma med förslag till politiker.

Kontakta oss

sv