Vi erbjuder prao-platser

Fyll i formuläret och skicka in till oss. De fält som är markerade med röda stjärnor är obligatoriska.

Om du hellre vill använda pdf-formulär hittar du dem här: pdf-formulär för att ta emot prao-elev

Information om hur vi hanterar personuppgifter i Malmö stad
Typ av arbetsplats * (obligatorisk)
Typ av arbetsplatsFyll i alla de veckor som ni kan ta emot PRAO-elever
Höstterminen 2021


Vårterminen 2022Fyll i hur många praoelever ni kan ta emot per vecka. Ex: två elever v. 17, fyra praoelever v. 22 osv.
Vår arbetsplats kan erbjuda anpassad prao  * (obligatorisk)
Prao Malmö tar fram ca 100 platser/termin för elever som går i högspecialiserad verksamhet såsom grundsärskola, skolområde autism eller motsvarande. Dessa elever matchas med arbetsgivare som tackat ja till anpassad prao och kan erbjuda extra stöd för eleven under praoveckan.
Vår arbetsplats kan erbjuda anpassad prao
Elevens arbetstider * (obligatorisk)
Eleven arbetar högst 6,5 h/dag (inkl. lunch) måndag-fredag och arbetar inte mellan kl. 20.00–06.00.
Elevens arbetstiderLunch * (obligatorisk)
LunchSkyddskläder * (obligatorisk)
SkyddskläderKvalitetskriteriet för en säker och meningsfull PRAO * (obligatorisk)
Alla kriterier måste uppfyllas för att ni ska kunna ta emot en praoelev.
Kvalitetskriteriet för en säker och meningsfull PRAO

Frågor till arbetsplatsen * (obligatorisk)
Förutsätter att arbetsgivare/handledare gjort en riskbedömning. Alla kriterier måste uppfyllas för att ni ska kunna ta emot en praoelev.
Frågor till arbetsplatsen


Är miljön riskfylld för en minderårig praoelev? * (obligatorisk)
Är miljön riskfylld för en minderårig praoelev?
Jag (arbetsgivare/handledare) har tagit del av informationen, bockat av checklistan och bedömer att praoplatsen inte är riskfylld. Vi följer de lagar och förordningar som finns * (obligatorisk)
Jag (arbetsgivare/handledare) har tagit del av informationen, bockat av checklistan och bedömer att praoplatsen inte är riskfylld. Vi följer de lagar och förordningar som finns