$left
$middle

Utvärdering studiebesök

Vi hoppas att studiebesöket och vistelsen i Malmö gick bra. Dina synpunkter är viktiga för oss och vi ser gärna att du gör en utvärdering av besöket. Fyll i dina kommentarer nedan.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Kontakta oss

sv