$left
$middle

Tema Digitala Malmö

Det digitala Malmö är programmet för kommunens gemensamma riktning i digitaliseringsfrågor.

Det digitala mötet

Det digitala mötet kallas de tjänster där medborgare kan få information, uträtta ärenden eller kommunicera i realtid med kommunen, bland annat Malmö stads Kontaktcenter.

Den smarta staden

Den smarta staden innebär digitalisering av stadens fysiska rum, för att hjälpa medborgaren att göra olika saker och ta sig till olika platser i staden - ett ökat samspel mellan teknik, platser och människor.

Framtidens arbetsplats

Detta tema tar upp Malmö stads arbete med den digitala arbetsmiljön och hur digitaliseringen påverkar arbetssätt och behov av kompetenser.

Välfärdsutmaningar och sociala innovationer

Malmö stad arbetar med att förstå och ta tillvara digitaliseringens möjligheter i komplexa samhällsutmaningar, bland annat i arbetet med ekonomiskt bistånd.

Kontakta oss

sv