$left
$middle

Det digitala mötet

Detta är tjänster där medborgare kan få information, uträtta ärenden eller kommunicera i realtid med kommunen.

Kontaktcenter

Malmö stads Kontaktcenter är vägen in till kommunen för Malmöborna där de kan få bättre svar och snabbare handläggning av sina frågor, med syfte att öka tillgängligheten och ge en likvärdig service.

Här kan också informeras om hur Malmö stad använder e-tjänster och utvecklar Mina sidor för medborgare.

Praktisk info

mötesplats: Stadshuset, August Palms plats 1
längd:
45 min
typ av studiebesök: föredrag
målgrupp: tjänstemän och/eller politiker
max antal deltagare: 25
webbplats: Det digitala Malmö