$left
$middle

Framtidens arbetsplats

Detta tema tar upp Malmö stads arbete med den digitala arbetsmiljön och hur digitaliseringen påverkar arbetssätt och behov av kompetenser.

Digital arbetsplats

Malmö stad arbetar med intranät och Office 365 för att förenkla samarbete mellan kollegor och externa parter.

RPA och AI

Malmö stad arbetar med RPA (Robotic Process Automation), en teknik som används för att automatisera arbetsuppgifter som annars skulle utföras manuellt och med AI, artificiell intelligens, en teknik som efterliknar människors naturliga intelligens, främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, lösa problem och planera handlingar.

Mobilitet i hemtjänsten

Personalen i hemtjänsten kan nu göra dokumentation direkt i mobler där de också kan läsa intranätet, mail och kartor samt använda parkeringsappar.

Introduktion för nya chefer

Dokument och underlag för introduktionen för nya chefer har samlats på en digital webbplats.

Praktisk info

mötesplats: Stadshuset, August Palms plats 1
längd:
45 min
typ av studiebesök: föredrag
målgrupp: tjänstemän och/eller politiker
max antal deltagare: 25
webbplats: Det digitala Malmö