$left
$middle

Smarta staden

Den smarta staden innebär digitalisering av stadens fysiska rum, för att hjälpa medborgaren att göra olika saker och ta sig till olika platser i staden - ett ökat samspel mellan teknik, platser och människor.

Smarta kartan

Här listas ställen i Malmö där du kan hyra, byta, låna, ge och få, bland annat cykelkök, verktygsbibliotek, bytesgrupper, öppna kontor, låneställen och digitala plattformar.

Sensorer för vattennivåer

Malmö stad har placerat ut sensorer i kanalen för att mäta vattennivåer och vidarebefordra denna information inom kommunen för att effektivare kunna förhindra översvämningar.

Data

Lösningar har utvecklats för att tillhandahålla geografiska grunddata och statistikunderlag för Malmö stad med ett stort antal socio-ekonomiska variabler.

Praktisk info

mötesplats: Stadshuset, August Palms plats 1
längd:
45 min
typ av studiebesök: föredrag
målgrupp: tjänstemän och/eller politiker
max antal deltagare: 25
webbplats: Det digitala Malmö