$left
$middle

Välfärdsutmaningar och sociala innovationer

Malmö stad arbetar med att förstå och ta tillvara digitaliseringens möjligheter i komplexa samhällsutmaningar.

Tjänstedesign: Digitalisering ekonomiskt bistånd

Medarbetare på arbetsmarknads- och socialförvaltningen utbildas i tjänstedesign, ett utforskande arbetssätt med målet att skapa bästa möjliga användarupplevelse. Det är bland annat en konkret metod där kommunen kan involvera brukarna i olika steg i utvecklingsprocessen och hämta input och få återkoppling. När socialtjänsten digitaliserade ansökan om ekonomiskt bistånd valde man att bygga en egen e-tjänst och involvera brukarna i processen.

Här kan också informeras om arbetet med välfärdsteknik inom Malmö stad.

Praktisk info

mötesplats: Stadshuset, August Palms plats 1
längd:
45 min
typ av studiebesök: föredrag
målgrupp: tjänstemän och/eller politiker
max antal deltagare: 25
webbplats: Det digitala Malmö