$left
$middle

Särskolor och specialskolor

I varje stadsområde finns en eller flera särskolor. Dessutom finns det olika resursskolor i Malmö.

För elever med särskilda behov finns det skolor och klasser med specifik kompetens. I varje stadsområde finns en eller flera särskolor.

I Malmö stad finns olika slags resursskolor. Det finns sjukhusskola, skolor för barn med autism, hörselklasser, skola för elever med rörelsehinder samt andra specialskolor.

Inom tema förskola och skola arrangeras studiebesöken utifrån besökarnas önskemål. Upplägget på ett studiebesök bestäms efter vilken typ av verksamhet som gruppen vill besöka och vilka frågor som man vill veta mer om.

Ange era specialintressen i bokningsformulärets kommentarsfält.

Gör en bokningsförfrågan