$left
$middle

Ledarskap och Organisation

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en lärande organisation i vilken det alltid finns en strävan att ha eleven i centrum. Möt förvaltningsledningens syn på ledarskap.

Förvaltningsorganisations syfte är att stödja lärandet och sträva efter en ökad måluppfyllelse. Möt ledningen för vår förvaltning och ta del av våra erfarenheter och vår syn på att leda en lärande organisation

Under studiebesöken nedan, erbjuder vi inblickar i hur vi organiserar och leder en mångfacetterad gymnasieskola i Malmö.

Utifrån era behov skräddarsyr vi ert besök och naturligtvis är vår ambition att ge svaren och visa på möjligheterna. Några teman kan vara:

  • Ledarskapet är mångfasetterat och kan jämföras med en diamant, genom vars fasetter man kan titta in och se på ledarskapet i olika perspektiv. Möt några skolledare och ta del av deras syn på ledarskapet.
  • I våra gymnasieskolor möts ungdomar i en lärande process. Varje skola har sin profil och kultur, samtidigt som likvärdighet och värdegrund vårdas i ett mångkulturellt samhälle. Möt en skolledare i hens skola och ta del av svårigheter, utmaningar och glädjeämnen.

Varje programpunkt beräknas ta 1-2 h.

Gör en bokningsförfrågan