$left
$middle

Tema Jämställdhet

Malmö stad strävar efter att få in ett jämställdhetsperspektiv i alla beslut och i planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheterna. Målet är att säkerställa en jämställd fördelning av makt och resurser samt erbjuda likvärdig service till kvinnor och män respektive flickor och pojkar.

Sedan 2011 finns en Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö stad. Vi berättar om Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering - från ord till handling.

Läs mer om Malmö stads arbete med jämställdhet här.