$left
$middle

Jämställdhetsintegrering i Malmö stad

2011 antog Kommunfullmäktige i Malmö Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. Sedan dess har arbetet med jämställdhetsintegrering tagit stora kliv framåt.

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att få in jämställdhetsperspektiv i alla beslut och i planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheten. På så vis kan vi kvalitetssäkra våra verksamheter och våra arbetsplatser så de blir jämställda och icke diskriminerande.

Målgrupper för arbetet är förtroendevalda och anställda i Malmö stad. Målet är att Malmö stad kan säkerställa en jämställd fördelning av makt och resurser samt erbjuda likvärdig service till kvinnor och män respektive flickor och pojkar.

Under studiebesöket berättar vi om Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering - från ord till handling.

Karta över jämställdhetsarbete inom Malmö stads förvaltningar

Karta över jämställdhetsarbete inom Malmö stads förvaltningar

Praktisk info

mötesplats: Stadshuset, August Palms plats 1
längd:
45 min 
typ av studiebesök: föredrag
målgrupp: tjänstemän och/eller politiker som arbetar eller vill arbeta/veta mer om jämställdhetsintegrering
max antal deltagare: 25
webbplats: Jämställdhetsarbete i Malmö stad på malmo.se

Gör en bokningsförfrågan