$left
$middle

Malmös näringsliv

Utvecklingen i regionen går mot en mer samlad region vilket både ger möjligheter och ställer krav på Malmö.

Malmö stads näringslivskontor arbetar med att få fler företag att etablera sig i staden och främjar befintliga företags utveckling och tillväxt. Näringslivskontoret arbetar också med dialog och samverkan inom näringslivet och stödjer innovativa miljöer och entreprenörskap.

Inom näringslivet fokuserar Malmö på sex profilområden med stor tillväxtpotential; det medicinska Malmö, rörlig media och ICT, logistik, cleantech, besöksnäring och huvudkontor.

Studiebesöket handlar om:

  • Malmös utveckling utifrån ett näringslivsperspektiv
  • Branschstrukturen i staden
  • Utvecklingen av företagskluster/profilområden
  • Pågående investeringar
  • Näringslivskontorets uppdrag
  • Den etableringsservice som kommunen tillhandahåller

Praktisk info

plats: Näringslivskontoret, Lugna gatan 84 eller Stadshuset, August Palms plats 1
längd: 30 - 45 minuter
typ av studiebesök:
föredrag
max antal deltagare: kan variera beroende på storlek av lokal
webbplats: malmobusiness.com

Gör en bokningsförfrågan