Utmärkelser och priser

Intresset för Malmö är stort. Genom åren har Malmö stad fått en rad olika utmärkelser och nomineringar. Vi har fått nationell och internationell uppmärksamhet för arbetet och satsningar i staden.

Nedan kan du läsa mer om några av Malmös utnämningar och priser de senaste åren.

2016

Malmö stad tilldelas Svenska Jämställdhetspriset

Malmö stad har korats till vinnare av Svenska Jämställdhetspriset, en nationell utmärkelse för framstående jämställdhetsarbete som delas ut av Sveriges Kvinnolobby. Det tilldelas en aktör eller verksamhet som har arbetat lösningsfokuserat och innovativt för att skapa jämställda verksamheter.

Malmö är bäst på hållbar trafikplanering

Malmö är bästa staden i EU på hållbar trafikplanering. Det stod klart när EU-kommissionen delade ut priset Sustainability Urban Mobility Planning Award till Malmö. SUMP award delas årligen ut till den av EU:s städer som arbetat bäst med hållbar trafikplanering och det är Malmö Stads arbete med Trafik- och mobilitetsplanen som imponerat på juryn.

Malmö på sjunde plats i EU-undersökning gällande livskvalitet

I enkäten, som genomfördes i juni 2015, ingick städer i de 28 EU-länderna och i Norge, Island, Schweiz och Turkiet. Enkäten är utformad för att man ska kunna jämföra städerna utifrån 30 kriterier som rör sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässiga frågor. Frågorna gällde bland annat sysselsättning, miljö, boende, transport, kultur, kommunala tjänster och invandring.

2015
Malmö Sveriges främsta cykelstad
I Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2015 är Malmö den kommun som rankas högst och får 54 av 60 möjliga poäng. Staden får maxpoäng, 10 av 10 möjliga, inom samtliga delområden förutom inom befintlig infrastruktur.

2014
Malmö Sveriges bästa miljökommun för tredje året i rad

Malmö är bäst i Sverige på miljöarbete. Tidningen Miljöaktuellt har för tredje året i rad utsett Malmö till Sveriges bästa miljökommun. 

2013
Allaktivitetshuset på Lindängeskolan får BRIS-priset 2013
Priset erhålls för extraordinära insatser för barn och ungdomar inom det psykosociala området i Sverige. Allaktivitetshuset är ett utmärkt exempel på samarbete mellan offentlig och ideell sektor som har gett mycket positiva resultat för en utsatt grupp barn. Allaktivitetshuset är dessutom den första kommunala verksamhet som någonsin har tilldelats priset.

Malmö stad vinner pris för hållbara IT-upphandlingar
Malmö stad har tagit hem förstapriset i utmärkelsen ”Årets hållbara projekt” för sin satsning på hållbara IT-upphandlingar. Utmärkelsen delades ut under CIO Awards och är ett initiativ från CIO Sweden i samarbete med Accenture.

Malmö en av världens mest innovativa städer
OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, har kartlagt hur många patent som finns i 250 olika städer i världen. Malmö är världens fjärde mest innovativa stad. Vinnaren i rankningen är Eindhoven i Nederländerna.

Malmöfestivalen belönad för sitt hållbarhetsarbete Under 2013har Malmöfestivalen fått utmärkelser för sitt miljöarbete från Håll Sverige Rent och det prestigefyllda internationella A Greener Festival Award.

Augustenborg belönat i Barcelona
I samband med utdelningen City to City Barcelona FAD Award fick Ekostaden Augustenborg ett särskilt omnämnande för dess stadsutveckling med gröna tak och regnvattenhantering. Det globala priset City to City Barcelona FAD Award inrättades 2008, som ett sätt att lyfta fram goda exempel på stadsutveckling till gagn för städer och deras invånare.  

Malmö på delad förstaplats som Sveriges bästa miljökommun
Tidningen Miljöaktuellt har utsett Malmö till Sveriges bästa miljökommun tillsammans med Upplands Väsby. 2010 blev Malmö bästa miljökommun för första gången.

Malmö Sveriges elbilsbästa kommun 2013
Föreningen Gröna Bilister har utsett Malmö stad till Elbilsbästa kommun 2013. Malmö stad utses till Elbilsbästa kommun 2013 för ett föredömligt arbete för att minska bilismens miljöpåverkan.

Malmö tredje grönaste staden i världen
Green Uptown Magazine har listat de tio grönaste städerna i världen. Malmö hamnar på tredje plats efter Reykjavik och San Francisco.  Städerna utmärker sig bland annat för att de effektivt utnyttjar förnybar energi, sin gröna livsstil, att det finns ett stort antal clean tech företag, miljöskydd och innovativa strategier för att skapa ett hållbart samhälle.

2012

Malmö är en CityStar
Malmö stad har vunnit första pris i EU-kommissionens RegioStars Awards, för sitt arbete med integrerade strategier för att skapa hållbar utveckling i utsatta urbana områden. Malmö fick priset för SÖM-projektet, med insatser i stadsdelarna Rosengård, Södra Innerstaden, Fosie och Centrum och som pågick mellan åren 2008-2011.

Malmö är en av "Årets cykelfrämjarkommuner"
Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2012 har utnämnt Malmö och Lund till "Årets cykelfrämjarkommuner". Malmö och Lund har flera samarbeten när det gäller cykling, bland annat kampanjen "Pendla med cykel".

Malmö får pris för hållbar upphandling
Centrala upphandlingsenheten på Serviceförvaltningen i Malmö stad får Miljöstyrningsrådets upphandlingspris för arbetet med att ställa drivande miljökrav och sociala krav i upphandlingarna.

Malmö är Sveriges Fairtrade City-huvudstad 2012
Malmö har utsetts till Fairtrade City huvudstad 2012. Enligt Fairtrade Sverige är Malmö den kommun i landet som gjort mest för att öka etisk upphandling och konsumtion. Malmö blev Sveriges första Fairtrade City 2006 och har sedan dess arbetat målmedvetet för att öka konsumtionen av etiskt märkta produkter i staden.

2011

Malmö får pris för långsiktigt hållbarhetsarbete - Norska stiftelsen Idébanken  har för första gången delat ut ett pris till fyra nordiska kommuner som har utmärkt sig inom hållbar utveckling. Malmö får priset för stadens långsiktiga arbete att bli en hållbar stad, för sina ambitiösa klimatmål och för att visionen om en hållbar utveckling omfattar alla områden. Särskilt uppmärksammas kontinuiteten i arbetet och Malmös breda satsningar i miljö- och samarbetsprojekt, forskning och utbildning.

Malmö - Sveriges klimatsmartaste kommun -Malmö stad har tilldelats utmärkelsen Earth Hour Capital 2011. Priset delas ut av Världsnaturfonden WWF och går till den kommun som är beredd att göra ambitiösa och långsiktiga insatser för att bekämpa klimatförändringarna.

Prisas för hållbara transporter i Öresundsregionen - Utmärkelsen tilldelasMalmö stad och Öresundskommittén av Intermode för de initiativ man tagit för att främja kollektivtrafiken i Öresundsregionen. Priset delas ut för Citytunnelns tillkomst och de senaste tio årens politik för att bättre tillgodose passagerarnas, pendlarnas och turisternas behov och önskemål. Utöver den förbättrade rörligheten för medborgarna i Öresundsregionen är Citytunneln också en symbol för den fria rörligheten inom EU.

2010

World Habitat Awards — Utmärkelsen delas ut av FN-organet UN-HABITAT.
Motivering: Ekostaden Augustenborg är ett utomordentligt föredöme för städer som vill göra något åt sina problem med stadsförnyelse, liksom miljöfrågan i stort. Malmö stad och MKB Fastighets AB har visat hur ett bostadsområdes fysiska miljö och sociala och ekonomiska problem kan lösas i samarbete med de boende genom att skapa en ekostad.

Årets Miljökommun 2010 — Utmärkelsen delas ut av tidningen Miljöaktuellt.
Motivering: Rankningen bygger på kriterier från åtta olika aktörer bland andra Svenska Naturskyddsföreningen och Gröna Bilister.

Malmö Citysamverkan har fått pris för framgångsrik citysamverkan. Priset delades ut i London på en världskonferens för stadskärnor.

Europas Miljöhuvudstad Finalist 2012 & 2013, Green Capital -Utmärkelsen delas ut av EU-kommissionen.

Prize of Friendship City Cooperation, för samarbetet med Tangshan. Utmärkelsen delas ut av “Chinese People´s Association for Friendship with Foreign Countries" och “China International Friendship Cities Association".

Puckelbollplanen i Kroksbäcksparken blev nominerad till priset Making Space 2010.
Utmärkelsen delas ut av den Skotska regeringen.

Malmö tvåa i Europa i entreprenörsranking.Utmärkelsen delas ut av European Cities Entrepreneurship Ranking (ECER). Rankningen görs på uppdrag av ECER Foundation Association.

Sveriges bästa klimatkommuner, Malmö på tredjeplats. Utmärkelsen delas ut av Naturskyddsföreningen.

Malmö prisas som Årets kulturkommun. Utmärkelse delas ut av Fackförbundet SKTF

Malmö stad tilldelas pris för kollektivtrafiken i Öresundsregionen. Utmärkelsen delas ut av Intermode. Motivering: Priset delas ut för Citytunnelns tillkomst och de senaste tio årens politik för att bättre tillgodose passagerarnas,
pendlarnas och turisternas behov och önskemål.