Socialtjänst

Socialtjänsten finns till för alla de som befinner sig i en svår och utsatt situation. Malmö stad har som mål att hjälpa till självhjälp, så Malmöborna själva ska klara av vardagen utifrån sina egna förutsättningar. Här utreds ärenden som rör barn och familj, boende, hemlöshet, försörjning, missbruk, hot och våld.