Om beslut i ditt ärende hos socialtjänsten dröjer mer än sex månader

Om du har gjort en ansökan hos socialtjänsten och det har dragit ut på tiden kan du skicka in en begäran att socialtjänsten tar ett beslut i ditt ärende.

För att kunna begära att ett beslut ska tas krävs att

 • det har gått minst sex månader från det att ärendet inleddes
 • endast enskild som inlett ärendet kan begära dröjsmålstalan (ingen annan kan alltså begära det åt dig såvida det inte är en vårdnadshavare eller ombud)
 • dröjsmålstalan ska vara skriftlig
 • enskild får begära prövning av frågan endast en gång under ett pågående ärende.

  Efter att arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit din begäran kommer vi inom fyra veckor avgöra ärendet eller besluta att avslå din begäran.

  Din begäran skickar du till:

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
  205 80 Malmö
  eller som e-postmeddelande till asf@malmo.se.

Senast ändrad: