Avdelningen för struktur och stöd

Skapar struktur för styrning och ledning och ger verksamheten stöd i gemensamma processer och frågor.

Avdelningschef

Avdelningschef är Monika Johansson.

Enheter