$left
$middle

Avdelningen för struktur och stöd

Skapar struktur för styrning och ledning och ger verksamheten stöd i gemensamma processer och frågor.

Avdelningschef

Avdelningschef är Jenny Wendle.

Enheter