Enkät om kundservice


Kontaktar du fastighets- och gatukontoret på något annat sätt än genom vår felanmälan? * (obligatorisk)
Kontaktar du fastighets- och gatukontoret på något annat sätt än genom vår felanmälan?Är vårt digitala felanmälningsformulär användarvänligt?
Är vårt digitala felanmälningsformulär användarvänligt?
I vårt digitala felanmälningsformuläret finns en kartfunktion. Vad tycker du om den? * (obligatorisk)
I vårt digitala felanmälningsformuläret finns en kartfunktion. Vad tycker du om den?


Är du nöjd med svarstiden på ditt ärende
Är du nöjd med svarstiden på ditt ärende


Är du nöjd med kvalitén på svaren du får från vår kundservice? * (obligatorisk)
Är du nöjd med kvalitén på svaren du får från vår kundservice?
Är du nöjd med de åtgärder som görs efter en felanmälan?
Är du nöjd med de åtgärder som görs efter en felanmälan?
Skulle du föredra en annan sorts kontakt med fastighets- och gatukontoret?
Skulle du föredra en annan sorts kontakt med fastighets- och gatukontoret?
Senast ändrad: 2019-02-08 15:39