Fastighetsavdelningen

Vi är stadens fastighetsägare och anskaffar, förvaltar, upplåter och säljer mark. På uppdrag anskaffar vi och förvaltar sociala boenden.

Avdelningschef

Avdelningschef är Sara von Liewen.

Enheter

Enheten för fastighetsägande och värdering

Ansvarar för stadens juridiska markägande.

Markavtalsenheten

Upplåter mark och vissa byggnader.

Enheten för förvaltning, mark och byggnader

Förvaltar stadens markreserv och vissa byggnader.

Lägenhetsenheten

Anskaffar och förvaltar sociala boenden.

Sektionerna kontraktsektionen och tillsynsektionen är en del av lägenhetsenheten.

Vill du hyra ut bostad till Malmö stad? Läs mer här.Senast ändrad: