Stadsplanering & trafik

Fastighets- och gatukontoret har ett brett ansvar när det gäller stadsplanering och trafikfrågor. Bland annat ansvar vi för avstängningar, parkering, skötsel och underhåll och en mängd andra frågor som rör trafik och hållbart resande.

Senast ändrad: 2018-07-01 06:00