Styrdokument

Fastighets- och gatukontorets arbete styrs förutom av de övergripande målen även av politiskt antagna styrdokument.

Dessa dokument kan vara antagna av kommunfullmäktige eller av politiska nämnder. Några rör endast fastighets- och gatukontoret, medan andra är förvaltningsövergripande.
Vad är ett program?

Många av styrdokumenten innehåller olika delar som beskrivs i program inom exempelvis ett ämnesområde eller ett geografiskt område.

I programmen sammanfattas en viljeinriktning och en idé om hur en viss fråga ska behandlas eller hur ett område ska förändras inom den närmaste tioårsperioden.

Senast ändrad: 2021-04-26 10:21