Gator, allmänt

Grävningsbestämmelser syftar till att genom enkla och lättförståeliga instruktioner, minimera framkomlighetsproblem, sättningar, skador på växtlighet och miljöproblem vid grävningar på allmän platsmark.

Bestämmelserna innehåller även på vilket sätt berörda parter ska få information om planerade och pågående arbeten.

Senast ändrad: