Grönt och natur

Grönplan

Grönplanen är ett underlag för den fysiska planeringen och ska vara vägledande för beslut i allmänna skötsel- och naturvårdsfrågor, samt i förändrings- och förnyelsearbete. Den är ett sektorsprogram som är till hjälp då avvägningar görs mot andra intressen.
Antagen av kommunfullmäktige 2003.

Principer för beskärning

Fastighets- och gatukontoret har tagit fram "Principer för beskärning", ett dokument som ska vara en handledning både internt och för entreprenörerna.  
Man tar upp bland annat hur och när träd och buskar mår bäst av att beskäras, vilket utrymme träd får lov att ta utan att hindra trafiken och hur man väljer rätt arter för en given plats.
Antagen av Gatudirektören januari, 2007.

Trädplan

Syftet med trädplanen är att inom hela Malmö skydda, vårda, återplantera och utveckla stadens och landsbygdens träd och trädbestånd. Det finns avsnitt i planen som handlar om trädens värde, historia och karaktärer, inventeringar analys och behov.
Antagen av kommunfullmäktige 2005.

Blomsterprogrammet

Blomsterprogrammets uppdrag är att smycka Malmö och stadens arrangemang med blommor under hela året. Detta gäller såväl innerstad som de yttre stadsområdena. Malmös blomsterutsmyckning ska visa på en omsorg om stadsmiljön riktad till både besökare och Malmöbor.

Senast ändrad: 2019-06-05 10:11