Hundrastområden

Det finns både hundrastgårdar och hundrastplatser runt om i Malmö.

Hundrastområdena är inte bara en rastplats för hunden utan en träffplats för hundarna och deras ägare. Med rätt innehåll blir rastområdet en plats för aktivitet och träning.

Programmet syftar till att underlätta planering för framtida hundrastområden och upprustning av befintliga.

Senast ändrad: 2019-06-05 10:15