Lekplatser

Lekplatsprogrammet är en revidering och uppdatering av det lekplatsprogram som togs fram 1996. Programmet innehåller policy och åtgärdsförslag för stadens lekplatser.

Antagen av Tekniska nämnden 2006.

Senast ändrad: 2021-04-06 08:05