Ljus

Kanalens ljus 2005

Programmet ger förslag på vilka kanalbroar som med hjälp av ljus ska framhävas och en prioriteringsordning.
Antagen av tekniska nämnden 2005.

Ljusplan för Malmös befintliga belysning

Programmet ligger som grund för förändringen och uppgraderingen av den befintliga belysningen.

Stadens ljus, delprogram

Ljusprogrammet lägger fast fyra viktiga principer: Ljuset visar vägen, ljus där det behövs, ljus där det är vackert, mörker där det behövs.

Senast ändrad: