Skyltar

Skyltar på allmän plats

Programmet är en riktlinje för arbetet med utomhusreklam, syftet är en smidig och begriplig hantering av hur offentliga skyltplatser används.

Programmet klargör också hur kraven på bygglov och markupplåtelsetillstånd ser ut.

Skyltprogram

Detta program går igenom vilken typ av skyltar ska använda och i vilka sammanhang. Det tar också upp vilka grafiska riktlinjer som gäller och hur ansvarsfrågan inom fastighets- och gatukontoret ser ut.