Trygghet

Syftet med trygghetsprogrammet är att lägga fast en strategi vad gäller förvaltningens trygghetsarbete. Programmet är handfast och tydligt och ger förslag på åtgärder och ska fungera som ett redskap i det dagliga arbetet. Det ska också fungera som stöd för att möta Malmöbornas och politikernas krav på en tryggare stad.

Det senaste trygghetsprogrammet antogs av Tekniska nämnden 2010. Under 2020 ska nämnden besluta om att anta ett uppdaterat program.

Senast ändrad: