Förskoleförvaltningen ansvarar den kommunala verksamheten och för tillsynen över fristående förskolor och annan fristående pedagogisk verksamhet, som till exempel familjedaghem.