Nämndshandlingar - den 25 januari

Föredragningslista (pdf, 24.7 kB)
2) Ändring av bidragsregler - lönebidrag (pdf, 5.1 MB)
3) Driftövertagande av AURA badmintonhall (pdf, 3.3 MB)
4) Prislista Rosengårdsbadet (pdf, 377.1 kB)
5) Verksamhetsplan 2011 (pdf, 4 MB)
6) Investeringsplan 2011 (pdf, 842 kB)
7) Internbudget 2011 (pdf, 3.9 MB)
8) Nytt halvmaratonlopp i Malmö (pdf, 3.5 MB)
9) Dialoggruppen - sammansättning och arvode (pdf, 259.5 kB)
10) Utbildning för förtroendevalda (pdf, 1.3 MB)

Yttrande
11) Uppföljning av granskning av policy och riktlinjer mot mutor (pdf, 6.8 MB)

Delegerade beslut och skrivelser
12) Protokoll från AU, den 18 jan (pdf, 126.5 kB)
Protokollet delas ut på sammanträdet
13) Protokoll från förvaltningsråd, den 14 jan (pdf, 123.4 kB)
Protokollet delas ut på sammanträdet
14) Anmälan delegerade beslut, 101201-101231 (pdf, 526.2 kB)
15) Anmälan  delegerade beslut — föreningsärenden (pdf, 962.1 kB)
16) Inkomna skrivelser
17) Utgående skrivelser

Frågor?
Kontakta Malin Midler Norén, nämndsekreterare
tfn 040-34 28 36 eller malin.midler-noren@malmo.se

Senast ändrad: