Nämndshandlingar 16 februari

Föredragningslista (pdf, 24.5 kB)
2) Årsanalys 2010 (pdf, 9 MB)
3) Rapport om internt kontrollarbete 2010 (pdf, 1.4 MB)
4) Intern kontrollplan 2011 (pdf, 1.6 MB)
5) Fördelningsprinciper (pdf, 9.7 MB)

Yttrande
6) Angående Auras gåvobrev till Malmö, KS-KOM-2011-00105 (pdf, 7.1 MB)

Informationsärende
7) Fritidsnämndens stöd till lokaler (pdf, 7.5 MB)

Delegerade beslut och skrivelser
8) Protokoll från AU, den 8 feb (pdf, 101.4 kB)
Protokollet delas ut på sammanträdet
9) Protokoll från förvaltningsråd, den 4 feb (pdf, 386.4 kB)
10) Anmälan delegerade beslut, 110101-110131 (pdf, 630.6 kB)
11) Anmälan  delegerade beslut — föreningsärenden (pdf, 675.5 kB)
12) Inkomna skrivelser
13) Utgående skrivelser
14) Tillförordnad fritidsdirektör (pdf, 156.9 kB)
15) Deltagande vid seminarium om Antisemitism och Islamofobi (pdf, 1.1 MB)

Frågor?
Kontakta Malin Midler Norén, nämndsekreterare, 040-34 28 36 eller malin.midler-noren@malmo.se

Senast ändrad: