Nämndshandlingar den 23 augusti

Föredragningslista (pdf, 26.9 kB)

2) Fritidsnämndens mål 2012 (pdf, 2.6 MB)
3) Ridskoleutredning 2011 (pdf, 602.2 kB)
Utredning (pdf, 5.2 MB) Bilaga 1 (pdf, 94.5 kB) Bilaga 2 (pdf, 9.6 MB) Bilaga 3 (pdf, 93 kB) Bilaga 4 (pdf, 38.5 kB) Bilaga 5A (pdf, 263.5 kB) Bilaga 5B (pdf, 388.7 kB) Bilaga 6 (pdf, 1.6 MB)

4) Ärendet utgår
5) Fördelning av extra bidrag till ridsportföreningar (pdf, 960.4 kB)
6) Slutrapport - Arbete mot hormondopning i Malmö och ansökan om ett 3-årigt nationellt samverkansprojekt till Folkhälsoinstitutet (pdf, 4.5 MB)
7) Bellevuestadion - utveckling med racketsporten Padel (pdf, 2.8 MB)
8) IF Limhamn Bunkeflo 07 - ansökan om dispens för 1 konsulenttjänst (pdf, 1.6 MB)
9) Budokwai - ansökan om bidrag för träningsverksamhet i samarbete med SDF Kirseberg (pdf, 2.2 MB)
10) Malmö Orienteringsklubb - ansökan om bidrag till kartproduktion (pdf, 2.4 MB)
11) MAI - ansökan om bidrag till löparskola (pdf, 1.5 MB)
12) Planering av utbyggnad av konstgräs (pdf, 1.1 MB)
13) Förlängd nyttjanderätt av Aurahallen (pdf, 250.1 kB)

14) Yttrande: Motion om införande av utbildningsprogram för idrottsföreningar (pdf, 1.5 MB)
15) Yttrande: Laglighetsprövning av beslut att avslå Dalhem IF:s dispensansökan (pdf, 2.7 MB)
16) Hemställan till KS om medel till Tygelsjö sporthall (pdf, 1000.6 kB)
17) Yttrande: (pdf, 7.9 MB) (pdf, 7.9 MB)Förslag till nya föreskrifter för avfallshantering (pdf, 7.9 MB)
18) Remiss: Klimatanpassningsstrategi Malmö stad (pdf, 13.7 MB)
19) Hemställan till tekniska nämnden om vändzon vid Ribersborgs kallbadhus (pdf, 4 MB)
20) Medborgarförslag om konstgräsplan i Oxie (pdf, 1.6 MB)

21) Protokoll från AU den 16 aug (pdf, 126.1 kB)
Delas ut på sammanträdet den 23 augusti
22) Protokoll från förvaltningsråd den 12 aug (pdf, 391.4 kB)
23) Anmälan av delegerade beslut (pdf, 2.1 MB)
24) Förteckning över skrivelser och protokoll

Senast ändrad: 2011-11-23 10:14