Nämndshandlingar den 20 september

Föredragningslista (pdf, 24.9 kB)

2) Ridskoleutredning 2011 (pdf, 574 kB)
Utredning (pdf, 5.2 MB) Bilaga 1 (pdf, 94.5 kB) Bilaga 2 (pdf, 9.6 MB)Bilaga 3 (pdf, 93 kB) Bilaga 4 (pdf, 38.5 kB) Bilaga 5A (pdf, 263.5 kB) Bilaga 5B (pdf, 388.7 kB) Bilaga 6 (pdf, 1.6 MB)

3) Delårsrapport 2 (pdf, 184.8 kB)Bilaga 1 (pdf, 170.8 kB)Bilaga 2 (pdf, 219.7 kB)
4) Extra satsningar under 2011 (pdf, 987.8 kB)
5) Förutsättningar för bidragssystem till ideella föreningar i Malmö (pdf, 6.5 MB)
6) Delrapport om interkontrollarbetet för år 2011 (pdf, 1 MB)
7) Avtal med stiftelsen Kockum Fritid (pdf, 665.3 kB)
8) SK Skrinnaren — ansökan om bidrag till skyddskuddar i Malmö Isstadion (pdf, 849.2 kB)
9) Fotbollsklubbarnas Samorganisation — ansökan om konsulentbidrag (pdf, 929.9 kB)
10) KFUM KIOSK — ansökan om jämställdhetsbidrag (pdf, 1.9 MB)
11) Yttrande: Förslag till Jag bor i Malmö — policy för ungas inflytande i Malmö stad (pdf, 2.8 MB)
12) Ärendet utgår
13) Protokoll från AU den 13 september (pdf, 109.7 kB)
14) Protokoll från förvaltningsråd 9 september (pdf, 553 kB)
15) Anmälan delegerade beslut (pdf, 797.7 kB)
16) Förteckning över skrivelser och protokoll
17) Utbildningar (pdf, 4 MB)

Senast ändrad: