Nämndshandlingar den 18 oktober

Föredragningslista (pdf, 24 kB)

2) Lokalförsörjningsplan 2012-2020 (pdf, 2.6 MB)
3) Revidering av fritidsnämndens reglemente (pdf, 2.7 MB)
4) Äskande av medel till Junior VM i ishockey 2014 (pdf, 2.5 MB)
5) Hemställan till tekniska nämnden om parkering vid Sibbarps kallbadhus (pdf, 1.5 MB)
6) Yttrande: Samråd ang. ny översiktsplan i Malmö ÖP12 (pdf, 3.8 MB)
7) Yttrande: Medborgarförslag om simhall i Husie (pdf, 1.2 MB)
8) Yttrande: Medborgarförslag om äventyrsbad i Husie (pdf, 1.3 MB)
9) Svarsskrivelse till SDF Södra Innerstaden om OP Seved (pdf, 3.5 MB)
10)Svarsskrivelse Limhamns kallbadhus
11) Rapport - Föreningarnas Dag (pdf, 2.3 MB)
12) Tilldelning av träningstider inomhus, v.35-17 (pdf, 1.6 MB)
13) Protokoll från AU den 11 oktober (pdf, 143.6 kB)
14) Protokoll från förvaltningsråd 7 oktober (pdf, 639 kB)
15) Anmälan delegerade beslut (pdf, 1.2 MB)
16) Förteckning över skrivelser och protokoll

Senast ändrad: