Nämndshandlingar den 23 februari

Föredragningslista (pdf, 24.8 kB)

2) Årsanalys 2011, (pdf, 46.7 kB)bilaga 1, (pdf, 180.4 kB) bilaga 2 (pdf, 2.3 MB)
3) Rapport över internt kontrollarbete 2011 (pdf, 122.1 kB)
4) Intern kontrollplan 2012 (pdf, 121.2 kB)
5) Arbetsmiljörapport, (pdf, 47.6 kB) bilaga (pdf, 2.9 MB)
6) Jämställdhetsrapport 2010-2011, (pdf, 46 kB) (pdf, 46 kB)bilaga (pdf, 40.9 kB)
7) Utseende av PUL-ombud, (pdf, 66.8 kB) bilaga (pdf, 293.2 kB)
8) Upplåtelseavtal anläggningar, (pdf, 58.8 kB) bilaga (pdf, 16.2 kB)
9) Ansökan om dispens - GAK Enighet, (pdf, 80 kB) bilaga (pdf, 2.9 MB)
10) Förändringar fördelningsprinciper, (pdf, 61.1 kB) bilaga (pdf, 25.9 kB)
11) Hemställan till KS om kommunbidragsjustering, (pdf, 83.1 kB) bilaga (pdf, 996.3 kB)
12) Yttrande: Överföring av kommunbidrag till kulturnämnden, (pdf, 59.9 kB)  bilaga (pdf, 706.7 kB)
13) Yttrande: Förslag till bostadspolitiska mål 2014, (pdf, 60.4 kB) bilaga (pdf, 2.7 MB)
14) Yttrande: Medborgarförslag om bad, (pdf, 57.4 kB) bilaga (pdf, 928.5 kB)
15) Yttrande: Cykelprogram för Malmö stad, (pdf, 62.6 kB) bilaga (pdf, 17.4 MB)
16) Protokoll från AU 16 feb (pdf, 45.5 kB)
17) Protokoll från förvaltningsråd 13 feb, bilaga (pdf, 46.1 kB)
18) Anmälan delegerade beslut 120101-120131 (pdf, 77.4 kB)
19) Förteckning över skrivelser och protokoll (pdf, 107.3 kB)

Senast ändrad: