Nämndshandlingar 30 augusti

Föredragningslista (pdf, 25.5 kB)

2) Fritidsnämndens mål 2013 (pdf, 164.8 kB)
3) Dispens grundbidrag avseende anställning av konsulent - Malmö Ridklubb (pdf, 880.4 kB)
4) Dispens grundbidrag avseende anställning av konsulent - Fridhems Racket Club (pdf, 664.6 kB)
5) Dispens grundbidrag avseende anställning av konsulent - BMK Aura (pdf, 630 kB)
6) Kontroll av aktivitetsbidrag och grundbidrag - Herrgårds Kvinnoförening (pdf, 139.9 kB)
7) Kontroll av aktivitetsbidrag och grundbidrag - Afghansk Kulturförening (pdf, 134.2 kB)
8) Kontroll av aktivitetsbidrag och grundbidrag - Afghansk-Svensk Vänskapsförening (pdf, 150.1 kB)
9) Kontroll av aktivitetsbidrag och grundbidrag - Arabiska Kulturföreningen (pdf, 137.7 kB)
10) Kontroll av aktivitetsbidrag och grundbidrag - Celiakiföreningen i Malmö (pdf, 138.3 kB)
11) Kontroll av aktivitetsbidrag och grundbidrag - Idrottsklubben Pantern (pdf, 145.4 kB)
12) Kontroll av aktivitetsbidrag och grundbidrag - Malmö KFUK-KFUM (pdf, 145.1 kB)
13) Kontroll av aktivitetsbidrag och grundbidrag - Psoriasisförbundet Malmö (pdf, 142.2 kB)
14) Kontroll av aktivitetsbidrag och grundbidrag - Somaliska Utbildning och Idrottsförening i Skåne (pdf, 142.2 kB)
15) Kontroll av aktivitetsbidrag och grundbidrag - Videdals GIF (pdf, 143.8 kB)
16) Styrelserepresentation i Malmös föreningsliv (pdf, 175.9 kB)
17) Tilldelning av träningstider utomhus vecka 40-48 (pdf, 116 kB)
18) Information om registrerade föreningar (pdf, 131.6 kB)
19) Hyrestillägg Rosengårdsbadet (pdf, 107.2 kB)
20) Yttrande till konkurrensverket: Nationalarena i bowling (pdf, 12.9 MB)
21) Framställan angående lokalbuss mellan Malmö och Torup (pdf, 100 kB)
22) Yttrande i ärendet: Förslag till handlingsplan för Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter (pdf, 5.5 MB)
23) Yttrande i ärendet: Medborgarförslag om fler fotbollsplaner i Fosie (pdf, 1.3 MB)
24) Kostnadsberäkningar avseende familjebadet i Hyllie (pdf, 3 MB)
25) Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott den 23 augusti (pdf, 44.7 kB)
26) Protokoll från förvaltningsrådet den 20 augusti (pdf, 576.1 kB)
27) Anmälan av delegerade beslut 120530-120810 (pdf, 159.4 kB)
28) Förteckning av skrivelser och protokoll (pdf, 89.7 kB)

Senast ändrad: