Nämndshandlingar 13 december

Föredragningslista (pdf, 76.3 kB)

2) Förändrad hyressättning av lokalerna i Föreningarnas Hus (pdf, 133.5 kB)
3) Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna 2013 (pdf, 938.6 kB)
4) Hyllie Folkets Hus - Ansökan om kompletterande verksamhetsbidrag för 2012 (pdf, 1.1 MB)
5) Verksamhetsplan 2013 (pdf, 266.5 kB)
6) Internbudget 2013 (pdf, 201.7 kB)
7) Investeringsplan 2013 (pdf, 110.1 kB)
8) Avveckling av plan på uppförande av Nationalarena i Bowling samt hemställan hos Kommunstyrelsen om utökad investeringsram för 2013 (pdf, 979.3 kB)
9) Ny fördelningsmodell av bidrag till kultur och samlingslokaler (Folkets Hus) (pdf, 55.2 kB)
10) Herrgårds Kvinnoförening - ansökan om bidrag (pdf, 1.8 MB)
11) Ärendet utgår
12) Policy för upplåtelse av kvartersmark — Stadionområdet (pdf, 2 MB)
13) Ekonomiskt stöd till klubblokaler (pdf, 59.4 kB)
14) Pris för hyra av klubbstuga (pdf, 48.4 kB)
15) Utvärdering av Beach Soccer på Ribersborg sommaren 2012 samt fortsatt stöd till evenemanget (pdf, 69 kB)
16) Stipendiet Fritidsexpressen (pdf, 2.1 MB)
17) Rapport: Föreningarnas dag, 19 augusti 2012 (pdf, 5.6 MB)
18) Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott den 6 december (pdf, 920.2 kB)
19) Protokoll från förvaltningsrådet den 3 december (pdf, 674.8 kB)
20) Anmälan av delegerade beslut (pdf, 150.1 kB)
21) Förteckning av skrivelser och protokoll (pdf, 93.1 kB)
22) Mötesdagar 2013 - fritidsnämnden och fritidsnämndens arbetsutskott (pdf, 77.9 kB)
23) Yttrande till Kammarrätten i Göteborg i målnr 8011-13 avd 3 - Efterskänkt feldebiterad hyra till Iransk-Svenska Föreningen (pdf, 508.2 kB)

Senast ändrad: