Föreningsavdelningen

Fritidsförvaltningens föreningsavdelning ansvarar för föreningsbidrag och bidragsuppföljning samt bokning av kommunala idrottsanläggningar.

Fritidsförvaltningens föreningsavdelning ansvarar för föreningsregister, föreningsbidrag och bidragsuppföljning. Avdelningen har hand om bokning av kommunala idrottsanläggningar och beviljande av lotteritillstånd till ideella föreningar.

Här arbetar man även med  utbildning för ideella ledare inom Malmös föreningsliv och med jämställdhetsfrågor. Lovaktiviteter anordnas och marknadsförs i samarbete med föreningslivet.

Tillsammans med specialförbund och det lokala föreningslivet arbetar vi aktivt för att få landskamper, svenska och internationella mästerskap till Malmö.

Avdelningen har också en kanslifunktion som hanterar post, diarieföring och arkiv.

Avdelningens syfte är att verka som ett stöd och en servicefunktion åt föreningarna.

Senast ändrad: