Fritidsgårdsavdelningen

Fritidsgårdsavdelningen driver ett 20-tal fritidsgårdar och mötesplatser.

Huvuduppdraget för Malmö stads fritidsgårdar är att erbjuda en meningsfull fritid för unga. Fritidsgårdarna ska vara en arena där ungdomars sociala och personliga utveckling främjas. Unga Malmöbor ska vara delaktiga genom att utforma verksamhetens innehåll, och ges stöd och möjligheter till inflytande i samhället.

Utgångspunkten ska vara målgruppens rätt till en utvecklande miljö där jämställdhet, jämlikhet och barns rättigheter är en självklarhet.

Fritidsgårdarnas verksamheter ska syfta till:

  • att alla i målgruppen ska känna sig välkomna
  • att bryta synliga och osynliga barriärer i Malmö
  • att utveckla verksamheten utifrån målgruppens behov
  • att bidra till att skapa en trygg miljö för unga Malmöbor.

Verksamheten bygger på frivilligt deltagande och erbjuder ungdomar en trygg och drogfri fysisk plats utanför skolan och hemmet. Ungdomsinitiativ utgör fritidsgårdens bas, och fritidsgården ska inspirera, utmana och motivera unga att ta del av ett bredare utbud av aktiviteter. Fritidsgården ska också utgöra ett alternativ för unga som till exempel inte deltar i föreningslivet.

Senast ändrad: