löpare

Fritidsförvaltningen

Kommunens centrala förvaltning för fritidsfrågor, som arbetar för att alla malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.