Fritidsnämnden

Kommunens centrala politiska organ för fritidsfrågor. Här kan du se vilka förtroendevalda som sitter i nämnden, och protokoll från dess sammanträden.