Organisation

Fritidsförvaltningen består av totalt sju avdelningar.