Medarbetare i funktionsstödsförvaltningen


Funktionsstödsförvaltningen ansvarar för stöd och service till personer med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning.