Grundskoleförvaltningen ansvarar för den kommunala grundskoleverksamheten, samt grundsärskolan i kommunen.