$left
$middle

Arbetsutskott

Ordinarie/presidium

 • Juan-Tadeo Espitia (S), ordförande
 • Fredrik Sjögren (L), 1:e vice ordförande
 • Anton Sauer (C ), 2:e vice ordförande

Ersättare

 • Gaby Wallström (S)
 • Mohamed Yassin (MP)
 • Mats Brogren (M)

Sammanträdesdagar

Följande dagar sammanträder arbetsutskottet 2022.

 • 19 januari
 • 16 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 8 juni
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 6 december