Arbetsutskott

Ordinarie/presidium

 • Juan-Tadeo Espitia (S), ordförande
 • Jacob Branting (L), 1:e vice ordförande
 • Anton Sauer (C ), 2:e vice ordförande

Ersättare

 • Anette Ellis (S)
 • Mohamed Yassin (MP)
 • Lilian Gerleman (M)

Sammanträdedsdagar

Följande dagar sammanträder arbetsutskottet.

 • Onsdag 16 december 2020
 • 29 januari (2021)
 • 5 mars (2021)
 • 26 mars (2021)
 • 30 april (2021)
 • 28 maj (2021)
 • 18 juni (2021)
 • 3 september (2021)
 • 24 september (2021)
 • 29 oktober (2021)
 • 26 november (2021)
 • 17 december (2021)

Senast ändrad: