Sammanträdesdagar

Följande dagar sammanträder gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

 • Onsdag 16 december 2020
 • 29 januari (2021)
 • 5 mars (2021)
 • 26 mars (2021)
 • 30 april (2021)
 • 28 maj (2021)
 • 18 juni (2021)
 • 3 september (2021)
 • 24 september (2021)
 • 29 oktober (2021)
 • 26 november (2021)
 • 17 december (2021)

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Senast ändrad: