$left
$middle

Sammanträdesdagar

Följande dagar sammanträder gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Nämndens sammanträde är fredagar klockan 09–12.

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 25 mars
 • 29 april
 • 27 maj
 • 17 juni
 • 2 september
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.