$left
$middle

Om gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för de kommunala gymnasieskolorna/gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning/särskild utbildning för vuxna. Ansvaret omfattar också skolhälsovård, elevvård, modersmålsundervisning och insatser för elever i behov av särskilt stöd.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har ett stort och viktigt ansvar för utveckling och genomförande av de frivilliga skolformerna i Malmö stad.

Våra ungdomar är vår framtid, och det är för dem vi verkar i vårt uppdrag att utforma en skola och en utbildning som ger ungdomarna verktygen för att utveckla sig själva.

Vuxenutbildningen ska erbjuda Malmöbon en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och in i samhällslivet eller vidare mot en högre utbildning.